Inledande samråd: Förståelse och analys
All planering börjar med ett djupgående samråd där vi samlar in och analyserar viktig information om dina specifika behov och förutsättningar. Detta omfattar allt från din fastighets geografiska läge och solinstrålning till dina energiförbrukningsmönster. Vårt mål är att förstå din unika situation för att kunna erbjuda den mest effektiva lösningen.

Val av solpaneler: Anpassning efter behov
När vi har en klar bild av dina behov och förutsättningar, påbörjar vi urvalsprocessen för solpaneler. Det finns en mängd olika paneltyper på marknaden, och valet baseras på flera faktorer som effektivitet, hållbarhet och pris. Vi arbetar endast med beprövade leverantörer för att säkerställa högsta kvalitet och prestanda.

Design och layout av systemet
Efter att ha valt de rätta solpanelerna, går vi vidare till designstadiet. Här tar vi hänsyn till din fastighets layout och de specifika förhållandena för att optimera placeringen av solpanelerna. Detta inkluderar beräkningar för att maximera solinstrålningens effekt och därmed energiproduktionen, samtidigt som vi beaktar estetiska aspekter.

Utrustningsval: Effektivitet och hållbarhet
Förutom själva solpanelerna spelar även annan utrustning, som växelriktare och batterilagringslösningar, en avgörande roll i systemets övergripande prestanda. Vi väljer utrustning som inte bara kompletterar solpanelerna utan också erbjuder högsta möjliga effektivitet och tillförlitlighet.

Kostnadseffektivitet och ROI-analys
En viktig del av planeringsprocessen är att säkerställa att din investering är kostnadseffektiv. Vi gör en noggrann ROI (Return on Investment) analys för att visa på de ekonomiska fördelarna med din solenergilösning på både kort och lång sikt. Detta inkluderar beräkningar av besparingar på energikostnader och potentiella incitament eller subventioner.

Godkännandeprocess & regelverk
I vissa fall krävs det tillstånd och godkännanden från lokala myndigheter för installation av solenergisystem. Vi hanterar hela denna process åt dig, inklusive ansökningar och säkerställande av att allt är i linje med gällande byggnadsregler och standarder.Projektplanering och tidsram
När alla detaljer är på plats, upprättar vi en detaljerad projektplan inklusive tidsramar för installationen. Vi strävar efter att arbeta effektivt och minimera eventuella störningar i din vardag.